NGK de Hoeksteen Sauwerd

Logo-NGKdeHoeksteen-transparant

Wij zijn een gemeente die trouw wil zijn aan God. Hierin zijn we betrokken op elkaar en zoeken het goede voor de mensen om ons heen. We doen dit, omdat we geloven dat God zelf trouw en liefdevol is. Dat heeft Hij laten zien in Jezus, onze Hoeksteen. Als kerk voelen we ons sterk verbonden met Sauwerd, Wetsinge en omgeving. Veel van onze gemeenteleden komen hier vandaan. Ook ons kerkgebouw ‘de Hoeksteen’ staat in Sauwerd. Op deze website vind je meer informatie over wie we zijn en wat we doen. We hopen dat je vindt wat je zoekt! En misschien: tot ziens! Je bent van harte welkom!

Aankomende diensten:

Zondag 16 juni

Tijd: 09:30

Ochtenddienst

Voorganger: ds. H. van Noort

Zondag 16 juni

Tijd: 14:15

Middagdienst

Voorganger: ds. P. Zuidema (Uithuizen)

Korte introductie

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Efeziërs 2 : 19 – 22

Het huis van God is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. En Jezus Christus zelf is de Hoeksteen. Dus, wanneer ik leef uit de boodschap die de apostelen en profeten van God hebben verkondigd, als ik leef uit het volbrachte werk van Christus, dan ben ik echt een steen in Gods huis. Niemand mag dat in twijfel trekken. Maar tegelijk, een hoeksteen zal ik nooit worden. Die eer is alleen weggelegd voor Gods Zoon. Hij is ons fundament.

Ons adres is:
Oude Winsumerstraatweg 7
9771 AA
Sauwerd