NGK de Hoeksteen Sauwerd

Logo-NGKdeHoeksteen-transparant

Onze gemeente is een warme gemeente met iets meer dan 200 leden. De meeste hiervan wonen in Sauwerd, een deel woont in de omliggende dorpen klein-Wetsinge, groot-Wetsinge, Adorp en Winsum. De samenstelling van de gemeente is behoorlijk divers. Zowel qua leeftijd als qua dagelijkse werkzaamheden is er veel verscheidenheid: jonge agrariërs, zakenlieden, verpleegsters, ambtenaren, timmermannen, moeders, oma’s, basisschoolkinderen, studenten, leraren: van alles wat! Sommigen wonen al hun leven lang in Sauwerd of omgeving, maar een groot deel is er ook pas later komen wonen. 

Als kerk zijn we onderdeel van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde kerken. Onder aan deze site vind je een link waar je meer informatie kunt vinden over dit kerkverband.

Wat we doen:

De zondagse erediensten vormen de kern van ons gemeente-zijn. In de kerk ontmoeten we God en elkaar door te zingen, te luisteren naar Gods Woord, te bidden en door koffie te drinken. Iets waar we heel blij en dankbaar voor zijn. Kerkdiensten zijn live en achteraf ook te beluisteren via deze website. Ook kun je lezen wanneer deze kerkdiensten gehouden worden. Hiernaast bestaat het gemeente zijn uit:

  • Bijbelstudieverenigingen: doordeweeks zijn er verschillende groepen die samen de Bijbel lezen en hun (geloofs)leven met elkaar delen
  • Catechisaties: de jongeren van de gemeente gaan samen met predikant en mentoren aan de slag om zo gevormd te worden in hun geloof
  • Gemeenteproject: van september tot december staan we elk jaar stil bij een speciaal thema. Dit doen we in kerkdiensten maar ook in speciale gespreksgroepen.
  • Omzien naar elkaar: door een bezoekje, elkaar even te spreken, een kaart, praktische hulp of gebed proberen we om te zien naar elkaar.
  • Diaconale activiteiten: als gemeente proberen we ook het goede te doen voor de mensen om ons heen. Met activiteiten voor de kinderen van het dorp, acties voor de voedselbank of door ingeschakeld te worden door stichting Present. Maar vaak zijn het ook persoonlijke acties of initiatieven die in stilte en trouw uitgevoerd worden.

Wie doet wat:

Op allerlei verschillende manieren zetten gemeenteleden zich in. Heel vaak gebeurt dat spontaan en dus niet in een speciale commissie of met een bepaalde taak. Dat is het mooie van een gemeente van deze omvang: het is overzichtelijk en de lijntjes zijn vaak kort. Iedereen kan en mag zich op zijn eigen manier inzetten voor God, voor elkaar en voor de omgeving. 

Daarnaast zijn er een paar commissies actief met een specifieke taak. Zo zijn er commissies die zich richten op de kinderen en de jeugd, een commissie voor het beheer van de gebouwen en een commissie die zich bezighoudt met hulpverlening, evangelisatie en zending. Tot slot kennen we de diaconie en de kerkenraad. De diakenen ondersteunen en stimuleren de hulp, zowel onderling als naar buiten toe. De kerkenraad heeft de geestelijke leiding over de gemeente. Dit doen de ouderlingen samen met de predikant van dit moment, ds. H. van Noort.